TISZTELT MDT TAGTÁRSAK!

Az elmúlt években számos új tagja lett az MDT-nek. Köztudott, hogy számos szekció alakult az évek során, ezek taglétszáma azonban nem tart lépést az MDT létszámbővülésével. Ezért kérem, akik a mikológia iránt érdeklődnek, ill. tevékenységük során a Szekció nyújtotta előnyöket (specializált rendezvények, továbbképzések, tréningek, az Európai Orvosi Mikológiai Társaságok Szövetségének tagsága stb.) igénybe kívánják venni, a jelentkezési lap kitöltésével és az MDT Titkárságra (1085 Budapest Mária u. 41.)történő visszaküldésével jelentkezzenek a Szekció tagjai közé. Egyúttal azt is kérem, hogy azok a régi tagok, akiknek személyi adatában változás történt (e-mail cím, telefonszám!), ezt a változást közöljék az alábbi nyilatkozat ismételt kitöltésével és beküldésével.

Az MDT Mikológiai Szekciója hazánk egyedüli képviselője a European Confederation of Medical Mycology nemzetközi társaságban. Ennek éves rendezvényeire a Szekció tagjai meghívót és programfüzetet kapnak, továbbá elektronikus úton megkapják a Mycology Newslettert. Az ECMM-nek egyéni tagsága nincs, a nemzeti társaságok biztosítják a tagsággal járó jogokat. Az éves fejenkénti tagdíj 1 EUR, melyet a nemzeti társaságok fizetnek.

Jelentkezésüket és jövőbeni aktivitásukat köszönöm.


Budapest, 2006. november 1.

Dr. Simon Gyula

MDT Mikológiai Szekciójának elnöke